Uw TMS gekoppeld aan de wereld…

Teamtrans

Teamtrans is een netwerk van samenwerkende vervoerders waar ritten onderling worden uitgewisseld of samen worden gereden. De Teamtrans koppeling sluit MendriX aan op het Teamtrans systeem en kent veel varianten.

Een order kan vanuit MendriX worden toegekend aan een partner, de koppeling zet de order dan over naar Teamtrans. Teamtrans stuurt dan later updates van deze order terug, de koppeling verwerkt deze dan weer in MendriX.

Andersom kan Teamtrans een order toekennen aan de vervoerder. De koppeling maakt hier dan een order van aan en verzorgt de terugmeldingen naar Teamtrans als er iets aan de order wijzigt.

Een order kan ook door meerdere partners worden gereden, zo kan een order dus vanuit Teamtrans binnen komen, worden gereden en voor het vervolg weer aan een andere partner worden toegekend.

Transcon verzorgt al deze acties, net zoals in vrijwel alle koppelingen, automatisch op de achtergrond, zonder dat de gebruikers daar speciale acties voor hoeven uit te voeren.