Uw TMS gekoppeld aan de wereld…

SAP Business One

In deze koppeling met SAP Business One worden orders vanuit SBO overgezet naar MendriX. Een eigen API aan de SBO kant verzorgt het versturen van de berichten naar Transcon. Het bericht bevat zowel de te vervoeren colli als de af te rekenen artikelen.

Vervolgens wordt de order verwerkt, eventueel aangepast en gereden. Als er tijdens het rijden van de order extra kosten zijn gemaakt worden deze als extra factuur artikel toegevoegd aan MendriX. Als de order gereden is wordt deze in MendriX op “gereed voor facturatie” gezet, voor Transcon het signaal om de order weer terug te zetten naar SBO, inclusief de eventueel extra aangemaakte kostenregels.

In deze koppeling wordt aan de kant van SAP Business One nog gebruik gemaakt van een eigen REST API. Vanaf versie 10 beschikt SBO over een eigen “SAP Business One Service Layer” waardoor er meer mogelijkheden zijn voor een koppeling en een koppeling sneller gebouwd kan worden omdat er geen aanpassingen aan de kant van SBO nodig zijn.