Uw TMS gekoppeld aan de wereld…

UPS

In de UPS koppeling stuurt UPS een XML bericht met de ordergegevens, dit kan een nieuwe order of een update van een bestaande order zijn. De order wordt door Transcon aangemaakt of bijgewerkt in MendriX.

In de XML wordt een klantnummer meegegeven, dat kunnen meerdere relaties zijn in MendriX, Transcon koppelt de order meteen aan de juist relatie.

Aan de hand van meegegeven afstanden en prijzen in de XML wordt het juiste artikel en de prijs aangemaakt in de order.

Nadat de order is aangemaakt in MendriX wordt daar een popup getoond zodat de planning de order kan accepteren of weigeren. In beide gevallen wordt daar een bericht van retour verzonden aan UPS.

Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt, wordt de order ingepland en gereden. Van al deze acties wordt een bericht naar UPS verzonden zodat zij exact de status van een order kunnen zien in hun eigen omgeving.