Uw TMS gekoppeld aan de wereld…

SAP Business One

In deze SAP Business One koppeling wordt aan de SBO kant gebruik gemaakt van een tool die queries vanuit de database direct kan omzetten naar JSON. De API geeft op deze manier direct – maar wel beveiligd – toegang tot de gegevens in SBO.

Transcon controleert automatisch op nieuwe orders in SBO en zet deze orders vervolgens om naar transportorders in MendriX. De benodigde documenten staan op een gedeelde schijf in het netwerk, de koppeling pikt deze documenten op en plaatst deze in het orderdossier in MendriX zodat alles direct in het TMS beschikbaar is.

Vervolgens wordt de taak ingepland in MendriX, deze planning wordt weer terug gestuurd naar de order in SAP Business One.