Uw TMS gekoppeld aan de wereld…

MendriX – MendriX

Deze koppeling tussen MendriX gebruikers maakt het eenvoudig om orders samen te rijden met een partner. In het TMS van de opdrachtgever wordt een order op één van de uitvoerders gezet die zijn ingeregeld in de koppeling. Voor Transcon is dat het signaal om de order over te zetten naar de partner die de order gaat rijden.

De partner gaat de order inplannen en koppelen aan een rit. Transcon zet deze gegevens weer terug naar de opdrachtgever, die kan het verloop van de order dus in zijn eigen MendriX volgen, inclusief de gegevens van de chauffeur die de rit gaat rijden. De opdrachtgever kan de order nog aanpassen, deze aanpassingen worden door Transcon dan weer doorgevoerd in de administratie van de uitvoerende partner. Ook een last-minute collo, of zelfs een last-minute stop kan nog aan de order worden toegevoegd.

Als de order wordt afgerond door de uitvoerende partner wordt ook dat weer gemeld aan de opdrachtgever. Als er bij de gereed melding foto’s zijn gemaakt van de levering worden deze ook bij de opdrachtgever in het dossier geplaatst.

Met deze koppeling kunnen meerdere bedrijven hun eigen MendriX gebruiken zoals ze zelf gewend zijn. De uitvoerende partner kan orders en ritten op zijn eigen manier plannen en alleen van de order van de opdrachtgever worden de gegevens gedeeld. De opdrachtgever kan op deze manier met meerdere partners samenwerken vanuit zijn eigen MendriX omgeving. Het is een volledige tweeweg koppeling, een uitvoerende partner van de ene order kan dus opdrachtgever zijn van een andere order.