Uw TMS gekoppeld aan de wereld…

Corax

Met deze koppeling werken Corax WMS en MendriX TMS met elkaar samen. Een order in MendriX wordt omgezet naar een inslag in Corax. Er wordt gecontroleerd of de artikelen bestaan in Corax, anders worden deze eerst aangemaakt, vervolgens wordt de inslag geregistreerd. Als de order is geladen vanuit het depot wordt hiervan weer een uitslag geregistreerd in Corax.

In dit geval is het TMS dus leidend en wordt het WMS bijgewerkt als gevolg van acties in het TMS. Andersom zou uiteraard ook het geval kunnen zijn: het WMS kan leidend zijn en het TMS past zich daarop aan.

Een bijzonderheid aan deze koppeling is dat het om maatwerk producten gaat. Waar een WMS meestal uitgaat van voorraad producten moest hier met de uitslag dus rekening worden gehouden met het feit dat altijd specifiek dat ene product wordt klaargezet voor transport.